Kalite Politikamız

Delfin Transformatör, dağıtım ve güç transformatörleri imal eden konusunda uzmanlaşmış bir şirkettir. İmal ettiğimiz ürünlerde amacımız yasal düzenlemeler, standartlar ve şartnameler doğrultusunda müşteri beklentilerini ve gereksinimlerini en iyi şekilde karşılayacak kaliteyi elde etmek, işletme başarımızın sürekliliğini sağlamak, pazar payını ve rekabet gücünü artırmak, en iyi servis hizmetini vermektir.
Bu doğrultuda kalite politikamızın ana hatları:
  • Müşteri isteklerinin en üst düzeyde ve en iyi şekilde yasal düzenlemeler, standartlar ve şartnameler doğrultusunda karşılanması.
  • Tüm personelin katılımı ile ürün kalitesinin sürekli iyileştirilmesi, proseslerin sürekli iyileştirilmesi çalışmalarının yürütülmesi.
  • Tedarikçilerle yaptığımız işlerde sürekli ve anlaşılır bir şekilde bilgi iletişiminin sağlanması ve tedarikçilerde kalite düzeyinin artırılması.
  • Yapılan her işin bir defada ve doğru yapılması.
  • Çalışanların eğitiminin sağlanması.
  • Kullanıma uygun üretim yapılması ve müşteri emniyetinin sağlanması (kullanıcının talimat ve standartlara uyması ile).