DELFİN TRANSFORMATÖR TS EN 60076-1-IEC 60076-1 uygun olarak transformatörlerde rutin ve tip testlerini ve kısa devre dayanım testi hariç özel testleri kendi laboratuarlarında gerçekleştirir. Üretimi tamamlanan her bir transformatöre aşağıdaki rutin testler uygulanır.

Rutin Testler:

 • Sargı Direncinin Ölçülmesi
 • Gerilim çevirme oranının ölçülmesi ve gerilim vektörü faz kaymasının kontrolü
 • Kısa devre empedansının ölçülmesi
 • Boştaki kayıp ve akımın ölçülmesi
 • Yük kayıplarının ölçülmesi
 • Dielektrik dayanım testleri
 • Uygulanan gerilim deneyi
 • Endüklenen gerilim deneyi
 • Tip Testler:

 • Sıcaklık Artışı
 • Darbe Gerilimi
 • Özel Testler:

 • Gürültü Seviyelerinin Ölçülmesi
 • Kısa Devre Dayanım Deneyi (Yurt dışında bağımsız laboratuarlarda yapılır).
 • Sıfır Bileşen Empedans Ölçümü
 • • Rutin Testler ve özel testler ayrıca ücretlendirilir.
  • Her bir transformatöre ait test bilgileri saklanır; bu bilgiler aynı zamanda test istatiksel veri tabanını oluşturur.

  Test laboratuvarımız,bu alandaki en gelişmiş test cihazları ile donatılmıştır ve kısa devrelere karşı mekanik dayanım testi hariç TS EN 60076-1 MYD standartlarında istenen tüm deneyler uygulanabilmektedir.
  Transformatörlere uygulanan testler aşağıdaki şekilde sınıflandırılabilir:
  Üretim esnasında uygulanan testler, standarttaki rutin testler, tip testleri, özel testler, kabul testleri, saha testleri, arıza tespit/tanımlama testleri ve bakım öncesi yapılan testler.

  Her bir transformatöre uygulanan testlerdir.

  a) Sargı direnci ölçümü
  – sargı üretimini takiben
  – transformatör aktif kısmının montajı tamamlandıktan sonra
  b) Çevirme oranı ölçümü ve bağlantı grubunun tayini
  c) DC yalıtım direncinin ölçümü

  TS 267 ve IEC-76 standartlarına uygun olarak, üretimi tamamlanmış her bir transformatöre uygulanan aşağıdaki testlerdir

  a) Çevirme oranı ölçümü ve bağlantı grubunun tayini
  b) Sargı direncinin ölçümü
  c) Uygulanan gerilim testi
  d) Endüklenen gerilim testi
  e) Boşta kayıpların ve boşta akımın ölçümü
  f) Yükte kayıpların ve kısa devre geriliminin ölçümü
  g) Kayıp açısının ve kapasitansın ölçümü
  f) DC yalıtım direncinin ölçümü
  h) Gerilim regülasyonu ve verim ölçümü

  Müşterinin isteğine göre, aynı özellikteki transformatörlerden birine uygulanan testlerdir.

  a) Isınma testi
  b) Yıldırım darbe deneyi

  Müşteri ile karşılıklı görüşme sonucu belirlenen testlerdir.
  a) Gürültü seviyesi ölçümü
  b) Boşta akım ve harmonik bileşenleri ölçümü
  c) Empedans sıfır bileşen ölçümü
  d) Buşinçlerin AC yalıtım testi
  e) Yağ dielektrik dayanım ölçümü
  f) Koruma, alarm ve kumanda donanımının fonksiyonel ile izolasyon testleri

  İmalatı ve rutin testleri tamamlanan transformatörlerin,müşteri veya temsilcisi huzurunda, tekrarlanan testlerdir. Kabul testleri, yukarıdaki testler arasından müşteri tarafından belirlenmiş olanları kapsar.

  Transformatörler tesisteki yerlerine yerleştirilip, montajı tamamlandıktan sonra müşteri talebine uygun olarak, enerjilendirilmeden önce yapılan testlerdir.

  Arızalanmış ve tamir edilmek üzere fabrikamıza sevk edilmiş transformatörlere uygulanan testler ile periyodik bakım öncesi yapılan testleri kapsar.